Eprizero Pour On, 1 l

Eprizero Pour On, 1 l
Imaginile afișate pe site au caracter informativ.
813,72 RON

Disponibilitate: În stoc

Puncte cadou Cumpară acest produs și câștigi 814 puncte de loialitate. (814 puncte = 8,14 RON)

Eprizero Pour On, 1 l - Solutie pentru deparazitarea si tratamentul infestaţiilor la bovine pentru carne și bovine pentru lapte.
Recomandă acest produs și prietenilor

Eprizero Pour On, 1 l - Solutie pentru deparazitarea si tratamentul infestaţiilor la bovine pentru carne și bovine pentru lapte.

Specii țintă: Bovine pentru carne și bovine pentru lapte.

Indicații pentru utilizare, cu specificarea speciilor țintă

Indicat pentru tratamentul și prevenirea următorilor paraziți:

 • Viermi rotunzi gastro-intestinali (forme adulte și larve în stadiul patru): Ostertagia spp., Ostertagia lyrata (adult), Ostertagia ostertagi (inclusiv O. ostertagi inhibate), Cooperia spp. (inclusiv Cooperia spp. inhibate), Cooperia oncophora, Cooperia pectinata, Cooperia punctata, Cooperia surnabada, Haemonchus placei, Trichostrongylus spp., Trichostrongylus axei, Trichostrongylus colubriformis, Bunostomum phlebotomum, Nematodirus helvetianus, Oesophagostomum spp.. (adult), Oesophagostomum radiatum, Trichuris spp. (adult).
 • Viermi pulmonari (forme adulte și larve în stadiul patru): Dictyocaulus viviparus.
 • Larve de insecte (stadii parazitare): Hypoderma bovis, H. lineatum.
 • Acarienii râilor: Chorioptes bovis, Sarcoptes scabiei var bovis.
 • Păduchi: Damalinia bovis (păduche malofag), Linognathus vituli (păduche hematofag), Haematopinus eurysternus (păduche hematofag), Solenopotes capillatus (păduche hematofag).
 • Muște: Haematobia irritans.

Activitate prelungită

Aplicat așa cum este recomandat, produsul previne reinfestarea cu:

Parazit* Activitate prelungită

 • Dictyocaulus viviparus până la 28 de zile
 • Ostertagia spp. până la 28 de zile
 • Oesophagostomum radiatum până la 28 de zile
 • Cooperia spp până la 21 zile
 • Trichostrongylus spp. până la 21 zile
 • Haemonchus placei până la 14 zile
 • Nematodirus helvetianus până la 14 zile

*Următoarele specii de paraziți sunt incluse în fiecare dintre genurile relevante: Ostertagia ostertagi, O. lyrata, Cooperia oncophora, C. punctata, C. surnabada, Trichostronglus axei, T. colubroformis.

Contraindicații

Acest produs este numai pentru aplicare externă la bovine pentru carne și bovine pentru lapte inclusiv vaci de lapte în lactație. Nu se utilizează pentru alte specii de animale. Nu se administrează oral sau prin injectare.

Nu se utilizează la animale cu hipersensibilitate la substanța activă sau la oricare dintre excipienți.

Atenționări speciale pentru fiecare specie țintă

 • Se aplică și mențiunile din secțiunea Specii țintă.
 • În cazul în care există risc pentru reinfestare, trebuie solicitat sfatul unui medic veterinar privind necesitatea și frecvența de repetare a administrării.
 • Trebuie luate măsuri pentru a se evita următoarele practici deoarece acestea conduc la creșterea riscului de dezvoltare a rezistenței și ar putea duce în cele din urmă la un tratament ineficient:

- Utilizarea prea frecventă și repetată de antihelmintice din aceeași clasă, pe o perioadă îndelungată de timp.

- Subdozarea care se poate datora subestimării greutății corporale sau administrarea deficitară a produsului sau necalibrarea aparatului de dozat (dacă este cazul).

Cazurile clinice suspectate cu rezistență la antihelmintice ar trebui să fie investigate în continuare cu ajutorul testelor (de exemplu, testul de reducere a numărului de ouă din fecale). În cazul în care rezultatele testelor sugerează o rezistență puternică față de un anumit antihelmintic, ar trebui să fie utilizat un antihelmintic aparținând altei clase farmacologice și având un mod de acțiune diferit.

Până în prezent, nu a fost raportată rezistență la eprinomectină (lactonă macrociclică) pe teritoriul UE. Cu toate acestea rezistența la alte lactone macrociclice a fost raportată la câteva specii care parazitează bovinele pe teritoriul UE. Prin urmare, utilizarea acestui produs trebuie să se bazeze pe informații epidemiologice locale (regionale și fermă) despre sensibilitatea nematodelor gastrointestinale și recomandări privind modul de a limita selecția rezistenței la antihelmintice.

Numărul acarienilor râiei și păduchilor scad rapid în urma tratamentului, datorită particularităților de hrănire ale acestor paraziți, în unele cazuri, mai multe săptămâni pot fi necesare pentru eradicarea completă.

Pentru o utilizarea eficientă, produsul nu trebuie să fie aplicat în lungul coloanei vertebrale pe zone acoperite cu noroi sau gunoi de grajd.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU UTILIZARE

Precauții speciale pentru utilizare la animale

 • Nu va fi utilizat la alte specii, la câini avermectinele pot determina deces.
 • Produsul trebuie aplicat numai pe pielea sănătoasă.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

 • Acest produs poate fi iritant pentru pielea și ochii omului sau determină hipersensibilitate.
 • A se evita contactul ochilor și pielii cu produsul în timpul tratamentului și când se manipulează animale tratate recent.
 • Operatorul va purta mănuși din cauciuc, cizme și echipament de protecție impermeabil la aplicarea produsului.
 • În cazul în care echipamentul de protecție este contaminat, se va curăța cât mai curând posibil și se va spăla înainte de reutilizare.
 • În caz de contact accidental cu pielea spălați imediat zona afectată cu apă și săpun.
 • În caz de contact accidental cu ochii, spălați imediat cu apă.
 • Acest produs poate fi toxic după ingestia accidentală.
 • Evitați ingerarea accidentală a produsului prin contact mână - gură.
 • Este interzis consumul de alimente, băuturi și fumatul în timpul manipulării produsului.
 • În caz de ingerare accidentală, se spală gura cu apă și se solicită sfatul medicului.
 • După utilizare spălați-vă mâinile.
 • Acest produs este inflamabil. A se păstra departe de surse de aprindere.
 • Inhalarea produsului poate provoca iritații.
 • Utilizați produsul numai în spații bine ventilate sau în aer liber.

Alte precauții

 • Eprinomectina este foarte toxică pentru insectele de bălegar și pentru organismele acvatice și se poate acumula în sedimente.
 • Riscul pentru ecosistemele acvatice și fauna bălegarului poate fi redus prin evitarea utilizării prea frecvente și repetate a eprinomectinei (și produsele din aceeași clasă antihelmintică) la bovine.
 • Riscul pentru ecosistemele acvatice poate fi redus și mai mult prin menținerea bovinelor tratate la distanță de cursurile de apă pentru două până la patru săptămâni după tratament.

Reacții adverse (frecvență și gravitate)

Nu au fost identificate reacții adverse atunci când produsul este utilizat la doza recomandată.

Utilizare în perioada de gestație sau lactație

Poate fi utilizat la vaci pentru lapte pe toată perioada de lactație.

Studiile au demonstrat că produsul are o marjă largă de siguranță. Studiile efectuate la de trei ori doza recomandată de 0,5 mg eprinomectină / kg greutate corporală nu a avut nici un efect negativ asupra performanțelor de reproducție la vaci sau tauri.

Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune: Nu se cunosc.

Cantități de administrat și calea de administrare

 • Administrați numai prin aplicare externă la o doză de 1 ml /10 kg de greutate corporală, care corespunde la o doză recomandată de 0,5 mg de eprinomectină / kg greutate corporală. Produsul se aplică extern, prin turnarea într-o bandă îngustă de-a lungul coloanei vertebrale între greabăn și până la vârful cozii.
 • Ploaia înainte sau după tratament nu va afecta eficacitatea produsului.
 • Pentru a se asigura administrarea unei doze corecte, greutatea corporală trebuie determinată cât mai precis posibil, exactitatea dispozitivului de dozare (cupa de dozare sau sistem de dozare cu pistol) trebuie să fie verificate.
 • Pentru cele mai bune rezultate utilizați produsul ca și parte a unui program de combatere a paraziților interni și externi la bovine bazat pe epidemiologia acestor paraziți.

Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi), după caz

A fost observată la bovine adulte, după administrarea de 5 ori doza recomandată (2,5 mg eprinomectină / kg greutate corporală), o ușoară pierderea a părului. Nu a fost observată existența altor semne de toxicitate.

Nu a fost identificat nici un antidot.

Timp de așteptare

 • Carne și organe: 10 zile.
 • Lapte: zero ore.

PROPRIETĂȚI FARMACODINAMICE

Mod de acțiune

Eprinomectina este un endectocid membru al clasei lactonelor macrociclice. Compușii din această clasă se leagă selectiv și cu afinitate mare de porțile glutamat dependente ale canalelor ionilor de clor, care există în nervii și celulele musculare ale nevertebratelor. Aceasta conduce la o creștere a permeabilității membranei celulare față de ionii de clor, cu hiperpolarizarea celulelor nervoase sau musculare, ducând la paralizia și moartea parazitului.

Compuși din această clasă pot interacționa, de asemenea, și cu alte canale de clorură ligand-dependente, cum ar fi cele închise de neurotransmițătorul acidul gamma-aminobutiric (GABA).

Marja de siguranță pentru compușii din această clasă este determinată de faptului că mamiferele nu au canale de clorură glutamat-dependente; lactonele macrociclice au o afinitate scăzută pentru alte canale de clorură de ligand-dependente de la mamifere și nu traversează bariera hemato-encefalică.

Particularități farmacocinetice

Biodisponibilitatea eprinomectinei aplicată cutanat la bovine este de aproximativ 30%, cea mai mare absorbție apare la aproximativ 10 zile după tratament. Eprinomectina nu este metabolizată intens la bovine după aplicarea externă. În toate matricele biologice, componenta B1a a eprinomectinei este singurul și cel mai abundent reziduu.

Eprinomectina este formată din componente B1a ( 90%) și B1b ( 10%), care diferă printr-o grupare metilen și care nu este metabolizată la bovine. Metaboliți se ridică la aproximativ 10% din reziduurile totale din plasmă, lapte, țesuturile comestibile și fecale.

Profilul de metabolizare este aproape identic, calitativ și cantitativ, în matricele biologice de mai sus și nu se modifică semnificativ în timp, după administrarea de eprinomectină. Contribuția la sută din B1a și B1b la profilul metaboliților rămâne în general constantă. Raportul celor două substanțe active în matricele biologice este identic cu cea din formulare și demonstrează că cele două componente ale eprinomectinei sunt metabolizate cu constante aproape egale. Deoarece metabolismul și distribuția în țesuturi a celor două componente sunt destul de asemănătoare, farmacocinetica celor două componente este de asemenea, similară.

Eprinomectina este strâns legată de proteinele plasmatice (99%). Fecale sunt calea majoră de eliminare.

Proprietăți referitoare la mediul înconjurător

Ca și alte lactone macrociclice, eprinomectina are potențialul de a afecta negativ organismele care nu sunt specii țintă. În urma tratamentului, excreția de niveluri potențial toxice de eprinomectină poate avea loc într-o perioadă de câteva săptămâni. Fecalele care conțin eprinomectină excretate pe pășune de către animalele tratate pot reduce numărul organismelor din bălegar și care au impact asupra degradării bălegarului.

Eprinomectina este foarte toxică pentru organismele acvatice și se poate acumula în sedimente.

Incompatibilități: Nu a fost identificată nici o incompatibilitate majoră.

Perioada de valabilitate

 • Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 18 luni.
 • Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 3 luni.

Precauții speciale pentru depozitare

A nu se păstra la temperatură mai mare de 30°C. A se păstra flaconul în ambalajul exterior. A se proteja de lumină.

Animăluțele noastre merită toată dragostea pe care le-o putem oferi.

Animale sănătoase îngrijite cu Eprizero Pour On, 1 l

Necuvântătoarele din viața noastră merită cele mai bune produse de la Norbrook. PetMart este un pet shop care îți oferă produse premium din categoria farmacie bovine marca Norbrook pentru a-ți răsfăța prietenul nevorbitor.

Calitatea este cel mai important element pe care punem preț. Astfel, produsul Eprizero Pour On, 1 l este fabricat și depozitat la standarde ridicate. Este perfect pentru animale de ferma!

Iubitorii de animale pot comanda produsul Eprizero Pour On, 1 l la orice oră din zi sau din noapte.

La petshop-ul din colț nu găsești Eprizero Pour On, 1 l?

PetMart îți livrează extrem de rapid produsele din categoria farmacie bovine de care ai nevoie oriunde în România.

Este cunoscut faptul că animalele sunt foarte sensibile. La PetMart este foarte important ca produsele să aducă un plus de sănătate pentru animale de ferma.

Pe site-ul magazinului online PetMart, prezent încă din 2009 pe piață, regăsiți Eprizero Pour On, 1 l la prețul 813,72 RON. Fie că ești din București sau din altă zona a țării, nu ezita să comanzi produsele Norbrook pentru animale de ferma de la Pet Mart!

Cod intern produs MM-NOR-8000
Cod Bare 5023534018162
Producător Norbrook
Dată Expirare 31 mai 2020
Prezentare Flacon
Scrieţi propriul comentariu
Calitate
Preț
Comentarii clienţi

Nu exista comentarii


București:

VALOARE COMANDA

COST LIVRARE

mai mica de 99 RON

 9.9 ron

mai mare de 99 RON

GRATUIT

 • ORAR = Luni-Vineri:  9.30-20.00
 • Termenul de livrare: 1-3 zile lucrătoare de la data procesarii comenzii.
 • In momentul procesarii comenzii vei primi un e-mail cu subiectul "Am expediat comanda....". De asemenea accesand contul dumneavoastra veti observa statusul "Complet" al comenzii.
 • Comenzile sunt preluate si procesate in cel mai scurt timp posibil, fara a se depasi o zi lucratoare de la primirea comenzii in cazul unora dintre produse sau o perioada superioara de timp in cazul altora dar fara a se depasi 10 de zile lucratoare.
 • PetMart Online face tot posibilul in vederea livrarii produselor comandate in termenele mentionate in site, insa in anumite perioade ale anului aceste termene pot fi decalate dar nu mai mult de 30 zile conform legislatiei in vigoare.
 • Livrările sunt facute prin intermediul soferilor nostri, rapid direct la ușa ta sau prin Curier Rapid.

Restul localităților:

VALOARE COMANDA

COST LIVRARE

mai mica de 99 RON

in functie de greutatea coletului*

mai mare de 99 RON

GRATUIT**


* Costul livrarii pentru produsele adaugate in cos va fi afisat inainte de plasarea comenzii.

**  COMENZILE DIN ALTE LOCALITATI DECAT BUCURESTI SUNT LIVRATE GRATUIT IN URMATOARELE CONDITII DE VALOARE SI GREUTATE:

 • Comenzi intre 99-200 RON (in limita a 16 kg) 
 • Comenzi intre 200-400 RON (in limita a 32 kg) 
 • Comenzi peste 400 RON (in limita a 64 kg)

In cazul in care comenzile nu se incadreaza in conditiile de livrare gratuita ca urmare a depasirii greutatii limita, se vor aplica taxele de curierat aferente. Aceste se vor afisa automat inainte de plasarea comenzii.

 • ORAR = Luni-Vineri:  9-17
 • Termenul de livrare: 2-4 zile lucrătoare de la data procesarii comenzii.
 • In momentul procesarii comenzii vei primi un e-mail cu subiectul "Am expediat comanda....". De asemenea accesand contul dumneavoastra veti observa statusul "Complet" al comenzii.
 • Comenzile sunt preluate si procesate in cel mai scurt timp posibil, fara a se depasi o zi lucratoare de la primirea comenzii in cazul unora dintre produse sau o perioada superioara de timp in cazul altora dar fara a se depasi 10 zile lucratoare.
 • PetMart Online face tot posibilul in vederea livrarii produselor comandate in termenele mentionate in site, insa in anumite perioade ale anului aceste termene pot fi decalate, dar nu mai mult de 30 zile conform legislatiei in vigoare.
 • Livrările sunt facute exclusiv prin curierat rapid.

Yoochoose Tracking