Politica de confidentialitate

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

 

Vă mulțumim pentru interesul arătat produselor și/sau serviciilor noastre. Când intrați într-o relație de orice fel cu noi, ne încredințați informații despre dumneavoastră. Aceste informații, astfel cum se găsesc prezentate în cadrul acestui document (denumit în continuare „Politică de confidențialitate”) sunt foarte importante și vă rugăm să le aveți în vedere.

Considerăm protecția informațiilor ce privesc vizitatorii, clienții, potențialii clienți, reprezentanții legali ai partenerilor contractuali, furnizori sau colaboratori ai PETMART ONLINE S.R.L., numiți în cele ce urmează în mod colectiv “Utilizatorii” site-ului nostru: https://www.petmart.ro/ , ca fiind o problemă de maximă importanță, astfel încât depunem toate eforturile necesare pentru a va simți în siguranță atunci când ne contactați, când accesați produsele și serviciile noastre și totodată când ne transmiteți datele dumneavoastră cu caracter personal prin accesarea/utilizarea site-ului nostru.

Prin prezenta Politică de Confidențialitate explicăm aspecte precum: regulile și scopul prelucrării datelor dumneavoastră personale, drepturile pe care le aveți, precum și responsabilitățile noastre din punct de vedere al prevederilor legale aplicabile tuturor Utilizatorilor sau vizitatorilor site-ului https://www.petmart.ro/ (denumit in continuare „site-ul”), în măsura în care acestora li se colectează și implicit prelucrează datele cu caracter personal.

Totodată, prin prezenta Politică înțelegem să ne îndeplinim față de toate categoriile de persoane fizice ale căror date cu caracter personal le prelucrăm în cadrul activității noastre (în calitatea acestora de “Persoane vizate”) obligația de informare în conformitate cu prevederile art. 13-14 din Regulamentul UE nr. 679/2016 - Regulamentul general privind protecția datelor (denumit în continuare “RGPD”).

Mai mult decât atât, avem numit un Responsabil cu protecția datelor (“DPO”), care poate fi contactat de orice persoană vizata în legătură cu orice aspecte legate de modul în care PETMART ONLINE S.R.L. prelucrează datele cu caracter personal. În acest sens, ne puteți transmite sesizarea dumneavoastră la:

-       adresa sediu: Şoseaua FUNDENI nr. 237, PARTER, Bloc 112, Scara B, Ap. 48, Bucureşti Sectorul 2, cu mențiunea: în atenția Responsabilului cu protecția datelor;

-       adresa de e-mail: contact@petmart.ro.

În continuare vă prezentăm: scopurile în care utilizăm datele cu caracter personal, categoriile de date cu caracter personal prelucrate în cadrul activității noastre, cine sunt persoanele vizate de aceste prelucrare, către cine dezvăluim sau transferăm date cu caracter personal, cât timp păstrăm, în ce fel asigurăm securitatea lor, precum și care sunt drepturile pe care persoanele vizate și modul în care le pot exercita. 

Vă rugăm sa citiți cu atenție aceasta politică pentru a afla mai multe informații despre modul în care vă prelucrăm datele cu caracter personal și care sunt drepturile dumneavoastră din perspectiva legislației aplicabile regimului de protecție a prelucrărilor de date cu caracter personal.

1. Cine este PETMART ONLINE S.R.L.?

PETMART ONLINE S.R.L.(denumită în cele ce urmează „PETMART” sau „Operatorul”) este o societate românească ce activează în domeniul veterinar, persoana juridică română cu sediul în Şoseaua FUNDENI nr. 237, PARTER, Bloc 112, Scara B, Ap. 48, Bucureşti Sectorul 2, înregistrată la Registrul Oficiul Comerţului sub nr. J40/10570/2013, având CUI 32167601.

2. Cum colectam datele cu caracter personal

Datele cu caracter personal prelucrate prin site-ul nostru sunt:

-   furnizate direct de dvs. (de exemplu, cand ne contactați prin intermediul formularelor sau al datelor de contact pe care vi le punem la dispoziție);

-   observate de noi atunci cand navigați pe site-ul nostru web (cookie-uri, IP, etc.).

2.1. Date furnizate de dumneavoastră în mod direct

A.  Atunci când ne solicitați oferte sau folosiți orice alte formulare/date de contact puse la dispoziție pe site pentru a ne transmite un mesaj general, pentru a ne semnala aspecte legate de serviciile si/sau produsele noastre sau pentru a ne transmite plângeri/sesizări.

Ne puteți contacta prin intermediul datelor de contact puse la dispoziție pe site (prin e-mail sau telefonic). Vom prelucra datele dvs. de contact, precum și alte informații pe care alegeți să ni le transmiteți.

B. Atunci când contactați un reprezentant PETMART sau Responsabilul cu protecția datelor sau pentru a ne comunica aspecte ce țin de prelucrarea datelor cu caracter personal.

Pentru a trimite o solicitare cu privire la datele dvs. cu caracter personal, vă punem la dispoziție, în plus fata de adresa e-mail dedicată, numar de telefon si fax si un formular special pe site, pentru a ne putea contacta, in scris, într-un mod rapid. Prin intermediul acestui formular va solicitam anumite date cu caracter personal (nume si prenume, adresa de e-mail) pentru a vă putea raspunde sau pentru a va putea identifica drept persoana vizată.

Datele dvs. cu caracter personal vor fi stocate pentru o perioada legală de maxim 3 ani de la data soluționării definitive a cererii/solicitării, pentru a servi ca probă în desfăsurarea eventualelor litigii sau în scopul respectarii procedurilor administrative implementante la nivelul PETMART. Prelucrăm aceste date cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim de a vă identifica drept persoană vizată și de a comunica cu dvs. despre stadiul soluționării cererii sau sesizării dvs.

C. În situația în care doriti să raportati o încălcare a conduitei normale de catre  salariatii și/sau colaboratorii nostri, (ex. fapte de corupție, conflict de interese, frauda, concurență neloiala, nerespectarea procedurilor interne, etc.) constatata in timpul desfasurarii relatiilor contractuale cu PETMART, va rugam sa ne contactati la datele de contact mentionate in cadrul prezentei Note de informare.

În acest scop, vom prelucra date cu caracter personal referitoare la tipul sesizării, categoria din care face parte raportorul si detalii legate de sesizarea propriu-zisa.

Este în interesul nostru legitim să prevenim și să descoperim orice încălcări ale dispozițiilor legale săvârsite de salariații/ colaboratorii noștri care ne pot afecta reputația, patrimoniul sau răspunderea în fața autorităților abilitate.

D. Atunci când ne contactați în orice alt mod

Ne puteți contacta prin intermediul detaliilor puse la dispoziție pe website (prin e-mail, telefonic sau prin orice alte formulare sau mijloace puse la dispoziție). Vom prelucra datele dvs. de contact, precum și alte informații pe care alegeți să ni le transmiteți.

Prelucrăm aceste date cu caracter personal în baza interesului nostru legitim, pentru a răspunde la întrebarile și solicitările dvs. Vom reține aceste date pentru o perioadă maximă de 3 ani.

2.2. Date observate în urma navigării pe site-ul PETMART.ro

Site-ul nostru web colectează anumite informații în mod automat și le stochează în fișiere log. Informațiile pot include adresele protocolului de internet (IP), regiunea sau locația generală unde terminalul (ex: calculatorul, telefonul) sau dispozitivul dvs. acceseaza internetul, tipul browser-ului, sistemul de operare si alte informatii privind utilizarea site-ului web, inclusiv un istoric al paginilor pe care le vizualizați. Utilizăm aceste informatii pentru a ne ajuta să îmbunătățim experienta dumneavoastra in momentul accesării site-ului nostru, astfel încât să corespundă cât mai bine nevoilor Utilizatorilor noștri.

3. Categorii de persoane vizate și Scopurile prelucrării

În cadrul activității desfășurate, PETMART prelucrează în principal datele cu caracter personal aparținând clienților săi, reprezentanți legali și persoane de contact ale partenerilor săi contractuali, angajați sau candidați aflați într-o campanie de recrutare in vederea accesării unui post la nivelul Societății, vizitatori si/sau Utilizatori ai site-ului și nu in ultimul rând orice alte persoane fizice care se afla sau nu într-o relație juridica cu PETMART, în calitatea acestora de Persoane vizate.

Această politica se adresează Persoanelor vizate, așa cum sunt acestea definite mai sus, fiind exceptați angajații PETMART, a căror informare se realizează prin alte mijloace.

Ori de cate ori va fi posibil, PETMART va căuta să își îndeplinească in mod direct fata de Persoanele vizate obligația de informare privind prelucrarea datelor lor. În cazul în care nu va regăsiți in mod explicit printre Persoanele vizate și doriți să vă exercitați drepturile conferite de RGPD cu privire la datele dvs. personale sau să obțineți informații suplimentare în legătură cu aceste date, vă rugăm să ne contactați folosind detaliile prevăzute in prezenta politică.

Prelucrăm date personale ale Clienților noștri în scopul executării corespunzătoare a contractelor încheiate prin intermediul site-ului https://www.petmart.ro/ . Aceasta înseamnă că datele sunt necesare în special pentru:

 • verificarea identității pentru confirmarea calității de client si totodată pentru a confirma vârsta legală pentru cumpărături online;
 • încheierea și executarea contractelor de prestări servicii sau de achiziție produse;
 • gestionarea achizițiilor online pe PETMART;
 • furnizarea produselor si serviciilor solicitate;
 • notificări privind starea livrării sau în cazul unor probleme privind livrarea articolelor dumneavoastră
 • colectarea debitelor și recuperarea creanțelor;
 • realizarea de raportări către instituțiile competente sa le recepționeze, in conformitate cu prevederile legale aplicabile;
 • gestionarea plăților;
 • realizarea analizelor și ținerea evidentelor de gestiune economică, financiară și/sau administrativă;
 • pentru a trata reclamațiile și garanțiile si/sau retururile pentru produse;
 • apărarea în justiție a drepturilor și intereselor PETMART, soluționarea litigiilor, investigațiilor sau oricăror altor proceduri
 • efectuarea controalelor, precum si realizarea activităților de audit sau investigații;
 • luarea de măsuri/furnizarea de informații sau răspunsuri la cererile/sesizările/reclamațiile de orice natură;
 • dovedirea contractelor și înțelegerilor în cadrul discuțiilor, inclusiv telefonice prin consemnarea aspectelor discutate inclusiv prin înregistrarea audio;
 • transmiterea de mesaje marketing, conform consimțământului exprimat de clienți in cadrul unor formulare/declarații dedicate;
 • colectarea opiniei clienților cu privire la calitatea serviciilor;
 • efectuarea de analize interne;
 • comunicarea cu utilizatorii/clienții;
 • arhivarea, asigurarea securității sistemelor informatice;
 • prevenirea fraudelor.

Totodată, dorim să vă oferim diferite produse alternative  si vom solicita si prelucra date si informații privind animalul dumneavoastră de companie.

Folosim datele cu caracter personal pentru a vă trimite oferte de marketing, sondaje privind informațiile și invitații prin e-mail, mesaje text, apeluri telefonice și comunicări prin poștă.

Pentru a vă optimiza experiența cu PETMART, vă vom oferi informații relevante, recomandări de produse, mementouri despre produsele rămase în coșul dumneavoastră de cumpărături și vă vom trimite oferte personalizate. Toate aceste servicii excelente se bazează pe comenzile anterioare, pe articolele pe care ați făcut clic și pe informațiile pe care le-ați trimis.

Daca sunteți reprezentat legal sau persoana de contact angajat al unui partener contractual PETMART putem prelucra datele dvs. personale in scopuri precum:

-        încheierea și desfășurarea contractelor;

-        plata ratelor/chiriilor, colectarea debitelor și recuperarea oricăror creanțe înregistrate;

-        realizarea de raportări către instituțiile competente să le recepționeze, în conformitate cu prevederile legale aplicabile;

-        realizarea analizelor și tinerea evidentelor de gestiune economică, financiară și/sau administrativă;

-        apărarea în justiție a drepturilor si intereselor PETMART, soluționarea litigiilor, investigațiilor sau oricăror altor proceduri;

-        efectuarea controalelor, precum si realizarea activităților de audit sau investigații;

-        luarea de măsuri/furnizarea de informații sau răspunsuri la cererile/sesizările/reclamațiile de orice natură;

-        transmiterea de mesaje marketing, în baza acordurilor exprimate;

-        efectuarea de analize interne;

-        arhivarea, asigurarea securității sistemelor informatice;

-        prevenirea fraudelor.

Daca sunteți un candidat pentru posturi disponibile in cadrul PETMART putem prelucra datele dvs. personale in scopuri precum:

-        recrutare;

-        analize interne;

-        posibilitate de contact, în cazul apariției unor oportunități de angajare, viitoare;

-        arhivarea, asigurarea securității sistemelor informatice;

-        prevenirea fraudelor.

Folosim datele cu caracter personal conținute in CV-urile pe care le primim de la dumneavoastră pentru a evalua calificările solicitanților pentru o poziție in cadrul PETMART. Ne intemeiem in acest caz pe efectuarea demersurilor efectuate cu scopul încheierii si executării unui contract.

In cazul in care, nu ați fost selectat vom solicita consimțământul dumneavoastră pentru a va putea contacta in vederea apariției unor oportunități de angajare, viitoare.

In cazul in care sunteți un vizitator al site-ului PETMART, putem prelucra datele dvs. personale prin intermediul cookies sau a altor tehnologii similare condițiile descrise pe larg in cadrul politicii de cookies disponibila. De asemenea, vom prelucra datele personale pe care dvs. ni le furnizați atunci când folosiți site-ul PETMART pentru înregistrarea de cereri sau reclamații.

În astfel de situații, vom prelucra datele dumneavoastră în scopuri precum:

-        analize interne;

-        arhivarea, asigurarea securității sistemelor informatice;

-        prevenirea fraudelor;

PETMART poate prelucra date personale aparținând și altor categorii de persoane, în afara celor menționate în mod expres aici. Aceste persoane pot fi membri ai familiilor clienților sau angajaților PETMART, petiționari sau persoane ale căror date personale intra în posesia PETMART. Daca doriți informații mai detaliate despre prelucrarea datelor dvs. personale și nu vă regăsiți într-una dintre categoriile menționate în mod expres aici, vă rugăm să ne contactați folosind detaliile prevăzute în prezenta informare.

In cazul in care sunteți un vizitator al sediilor noastre putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a asigura securitatea spatiilor, a bunurilor si a personalului nostru.

In acest scop, am instalat camere care sunt situate la un loc vizibil si sunt însoțite de pictograme.

Imaginile înregistrate vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru ca un incident să poată fi descoperit și ca incidentul să poată fi investigat. Având în vederea acest lucru, toate înregistrările sunt șterse după expirarea unui termen de 30 de zile.

Cu excepția autorităților competente, imaginile nu vor fi furnizate către terțe părți.

4. Tipul datelor personale prelucrate:

Prelucrăm următoarele date cu caracter personal, care sunt necesare pentru ca dumneavoastră:

În cazul clienților si potențialilor clienți, vom prelucra date precum:

-        date de identificare: nume, prenume, adresă domiciliu si/sau adresa de livrare si comunicare facturi;

-        date de contact: adresa de domiciliu/de reședința, numărul de telefon, adresa de e-mail;

-        numărul de cont sau de membru;

-        opinii în legătură cu relația pe care o aveți cu PETMART;

-        data nașterii/vârstă;

-        informații despre comenzi;

-        date bancare: număr de cont (IBAN), detalii și/ sau istoric tranzacțional, date card bancar;

-        date care țin de executarea/desfășurarea contractului încheiat;

-        date legate de tranzacție (suma, data efectuării, etc...);

-        istoricul clicurilor, istoricul navigării pe site;

-        date referitoare la activitatea frauduloasa/potențial frauduloasă, constând in date referitoare la acuzații și condamnări legate de infracțiuni dar si activități privind fraude;

-        corespondenta relevanta;

-        înregistrării audio/video;

-        orice alte date cu caracter personal aparținând clienților, care ne sunt aduse la cunoștința în diverse contexte de către alți clienți sau de către orice alte persoane.

În anumite situații, în vederea îndeplinirii scopurilor de prelucrare rezultate dintr-o solicitare a clientului, pe langă datele sale personale, datele personale pe care le prelucrăm pot aparține și următoarelor categorii de persoane vizate: mandatari si/ sau reprezentanti legali sau convenționali ai clientului, persoane de contact ale clientului, împuterniciti sau utilizatori ai clientului, etc..

Dacă aveți un cont PETMART, vă vom prelucra și datele cu caracter personal transmise în legătură cu contul sau calitatea de membru, cum ar fi:

 • contul sau codul de membru;
 • istoricul comenzilor.

Daca sunteți reprezentat legal sau persoana de contact angajat al unui partener contractual PETMART, vom prelucra date, precum:

-        date de identificare: nume, prenume, data si locul nașterii, codul numeric personal (CNP) sau un alt element unic de identificare similar, datele actului de identitate, adrese, etc;

-        date de contact: adresa poștală, numărul de telefon, adresa de e-mail;

-        cetățenia;

-        semnătura;

-        calitatea deținută;

-        alte date, precum date despre ocupație.

În cazul în care sunteți un candidat pentru posturi disponibile în cadrul PETMART, vom prelucra datele pe care ni le faceți disponibile în CV, diplome, certificări si orice alte date personale relevante pe care ni le oferiți sau le obținem din alte surse, precum angajați anteriori.

În cazul in care sunteți un vizitator al site-ului PETMART, vom prelucra date precum cele prelucrate prin intermediul cookies, adresa IP, date despre echipamentul utilizat pentru accesarea site-ului și datele pe care alegeți să ni le furnizați într-o cerere, sesizare sau reclamație.

În cazul altor categorii de persoane, vom prelucra date precum date de identificare sau orice alte date relevante circumstanțelor, în condițiile legii.

5. Sursele datelor cu caracter personal

De regula, datele cu caracter personal prelucrate de PETMART sunt obținute direct de la Persoanele vizate. Astfel, PETMART colectează date personale direct de la:

-        clienți, în contextul încheierii și desfășurării relațiilor contractuale;

-        candidați pentru posturi disponibile in cadrul PETMART;

-        vizitatori ai site-ului PETMART.

Cu toate acestea, există situații când datele sunt colectate din alte surse, cum ar fi:

-        de la autorități sau instituții publice (ex. instanțe de judecata, executori judecătorești), notari, avocați;

-        de la societăți de asigurare;

-        de la bănci;

-        de la organizații internaționale de plata;

-        din surse publice, precum Oficiul National al Registrului Comerțului, ANAF;

-        de la furnizori de baze de date, inclusiv entități abilitate sa administreze baze de date cu persoanele acuzate de finanțarea actelor de terorism si cele expuse politic;

-        de la parteneri contractuali;

-        de la societăți de recuperare a debitelor/creanțelor;

-        alte surse.

6. Temeiurile pentru prelucrarea datelor

Temeiurile in baza cărora PETMART poate prelucra date cu caracter personal pot fi:

-        încheierea/executarea contractelor încheiate cu PETMART;

-        îndeplinirea unei obligații legale ale PETMART;

-        realizarea interesului legitim al PETMART si/sau al unor terți;

-        consimțământul persoanelor vizate.

            A. Prelucrarea pentru încheierea/executarea unui contract sau pentru realizarea demersurilor precontractuale

În acest caz, prelucrarea are la baza executarea contractului la care dumneavoastră sunteți parte și/sau demersurile necesare în vederea încheierii contractului respectiv, la cererea dumneavoastră (exemplu: emiterea unei oferte).

           B. Prelucrarea pentru îndeplinirea obligațiilor legale

Avem obligația legala de a prelucra și stoca datele dumneavoastră pentru îndeplinirea obligațiilor noastre legale de documentare si păstrare, datele dumneavoastră sunt prelucrate și: în scopuri de gestiune financiar-contabila, conform legislației fiscale; în scopuri de audit intern, audit extern sau audit financiar; în scopuri de raportare către instituțiile si autoritățile statului, conform legislației speciale aplicabile, inclusiv pentru îndeplinirea activităților aferente controalelor autorităților (ex. ANAF, ANPC, ANSPDCP, etc.) conform reglementarilor în vigoare și/ sau răspuns la solicitările venite din partea autorităților, pentru administrarea popririlor și sechestrelor, conform Codului de Procedura Civila și Penala, în scopuri de asigurare a continuității afacerii, a măsurilor de securitate a datelor in sisteme (inclusiv stocare bazelor de date si a bazelor de back-up) precum și pentru păstrarea, depozitarea și arhivarea documentelor.

          C. Prelucrarea pentru realizarea interesului legitim al PETMART si/sau al unor terți.

Prelucrăm datele dumneavoastră personale în vederea colectării debitelor, recuperării creanțelor si executării silite a sumelor datorate și în vederea exercitării sau apărării oricăror drepturi si interese legale ale PETMART. Temeiul juridic pentru aceste operațiuni de prelucrare este interesul nostru legitim de a ne valorifica drepturile pe care le avem rezultate din relațiile contractuale cu clienții noștri, precum și de a avea implementat un mecanism eficient pentru identificarea și prevenirea fraudelor.

Mai mult decât atât, prelucram datele dumneavoastră personale si pentru îmbunătățirea produselor si serviciilor furnizate si pentru adaptarea continua a acestora la nevoile clientelei sau la cerințele de reglementare, prin optimizarea fluxurilor si a reglementarilor interne, analiza statistica si segmentarea clienților, proiectarea, dezvoltarea, testarea și utilizarea sistemelor IT. Temeiul juridic pentru aceste operațiuni de prelucrare este interesul nostru legitim in contextul desfășurării obiectului de activitate. In mod asemănător, avem in vedere prelucrarea de date cu caracter personal specifice (înregistrării video, foto sau audio) in vederea asigurării securitatea spatiilor, a bunurilor si a personalului nostru.

În anumite cazuri, atunci când Persoanele vizate refuza prelucrarea datelor personale, este posibil să nu vă putem oferi serviciile si produsele noastre sau să nu putem desfășura relația contractuală.

          D. Prelucrarea în temeiul consimțământului persoanelor vizate (scop de marketing)

Daca doriți să participați la campaniile noastre de marketing, avem nevoie de consimțământul dumneavoastră expres pentru a vă putea prelucra datele cu acest scop.

În cazul în care ni l-ați acordat, sunteți îndreptățit să vă retrageți acest consimțământul oricând, pentru una sau pentru toate operațiunile de prelucrare prezentate de mai sus, fără a indica vreun motiv, printr-o cerere scrisa, astfel:

• adresa sediu: Şos. FUNDENI nr. 237, PARTER, Bloc 112, Scara B, Ap. 48; Sectorul 2, București.

• adresa de e-mail: contact@petmart.ro .

În anumite cazuri concrete, cu stricta respectare a drepturilor si libertăților persoanelor, și doar în situația in care nu v-ați opus in mod expres unei prelucrări cu acest scop, vă putem transmite comunicări comerciale și în temeiul interesului nostru legitim de a promova produse și servicii similare celor pe care le dețineți deja la noi sau pentru evaluarea calității serviciilor oferite de terții împuterniciți ce acționează în relația cu dumneavoastră, în numele și pe seama noastră.

De asemenea, în cazul furnizării serviciilor la distanta, înregistram comunicările prin canale digitale (ex. fax, email) și apelurile și convorbirile telefonice, în scopul eficientizării și îmbunătățirii serviciilor acordate, precum și al executării in condiții optime a contractelor. Temeiul juridic pentru aceste operațiuni de prelucrare este consimțământul dumneavoastră.

Aveți dreptul să vă opuneți marketingului direct, inclusiv analizei profilului în scopuri de marketing direct.

Vă puteți dezabona de la marketingul direct prin următoarele mijloace:

 • urmând instrucțiunile din fiecare e-mail de marketing;
 • modificând setările contului dumneavoastră PETMART;
7.  Procese decizionale automatizate, incluzând crearea de profiluri

PETMART nu prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în cadrul unor procese decizionale automatizate. Cu toate acestea, în cazul in care se va impune ca necesar o astfel de prelucrare de date/flux operațional de date, conform prevederilor legale aplicabile vă vom informa în prealabil și totodată veți avea oricând dreptul de a solicita intervenția umana în procesul de decizie.

8. Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Persoanelor vizate, pot fi dezvăluite către categorii de destinatari precum:

 • partenerii contractuali PETMART care intermediază sau asista activitatea noastră (e.g. magazine partenere);
 • către furnizorii noștri de servicii, care acționează in calitate de persoane împuternicite de operator, si strict in baza instrucțiunilor documentate primite de la noi;
 • parteneri contractuali (e.g. auditori, curieri);
 • furnizorii de servicii de depozitare și de distribuție în legătură cu livrarea comenzii dumneavoastră;
 • procesatori de plați;
 • societăți de colectare debite restante/creanțe;
 • agenții media sau de marketing;
 • servicii website: analitice, publicitare;
 • furnizorii de sisteme de tehnologia informatiei si support;
 • terțe părți – operatori asociați (ex. agenții de colectare debite / recuperare a creanțelor, avocați, evaluatori autorizați, consultanți, notari publici, executori judecătorești, etc) si autorități (cum ar fi poliție, parchet, instanțele judecătorești, organe fiscale locale etc.) , atunci cand activitatea lor impune cunoasterea datelor sau atunci cand legea ne impune sa le divulgam;
 • alte terțe părți - instituții si autorități publice si private din Romania;
 • entități către care PETMART a externalizat furnizarea de servicii.

De asemenea, vom mai putea dezvalui datele dvs. cu caracter personal către alti terți, în următoarele situații:

(a) în cazul in care ne solicitati sau ne dați acordul în acest sens;

(b) persoanelor care pot demonstra ca dețin autoritatea legala de a acționa în numele dvs.;

(c) în cazul în care avem obligația de a dezvălui datele dvs. cu caracter personal pentru a respecta o obligatie legală sau o solicitare din partea autorităților.

Terții cu care alegem să împărtășim informatiile dvs. cu caracter personal conform celor de mai sus sunt limitați (prin lege si contractual) în capacitatea lor de a utiliza datele cu caracter personal strict pentru scopurile specifice identificate de noi. Ne vom asigura întotdeauna ca oricare terți cu care alegem sa împărtașim datele cu caracter personal sunt supusi obligatiilor privind protecția datelor. Cu toate acestea, pentru evitarea oricărei neclarități, acest lucru nu poate fi aplicabil atunci cand divulgarea nu este decizia noastra (de exemplu, daca trebuie sa furnizam datele cu caracter personal ca urmare a unei solicitări obligatorii din partea unei autorități publice).

Accesul la informații este limitat la personalul care are nevoie să cunoască informațiile cu caracter personal.

Este posibil să transmitem datele personale ale persoanelor vizate inclusiv în afara Spațiului Economic European. În acest caz, vom lua toate măsurile cerute de legea pentru asigurarea securității datelor dumneavoastră personale precum și a exercițiului drepturilor dumneavoastră cu privire la datele dumneavoastră personale. Mai mult decât atât, garantăm că PETMART nu vă transmite aceste date decât celor în drept să le cunoască, cu respectarea principiilor și obligațiilor stabilite de legislația aplicabilă.

Nu transmitem, nu vindem și nu cedăm terților datele dumneavoastră în scopuri de marketing în afara PETMART. Datele transmise unor terți sunt utilizate numai pentru a vă oferi serviciile noastre.

9. Cât timp păstram datele cu caracter personal

PETMART păstrează datele personale pentru o perioadă cât mai scurta posibila, având in vedere scopul pentru care au fost colectate și prelucrate. În unele situații, legea impune un anumit termen de păstrare a datelor personale.

Păstram datele dumneavoastră doar pe durata și în măsură in care este necesar pentru realizarea scopurilor menționate mai sus sau daca există o obligație legala în acest sens. Prelucrarea de date cu caracter personal pentru scopurile menționate in acest document se va derula pe toata perioada in  care aveți/veți avea statut de client al PETMART. Anumite informații (care pot include si date cu caracter personal) privind derularea si executarea relației contractuale dintre dumneavoastră și PETMART, vor continua sa fie reținute în arhivele PETMART și, după caz, prelucrate după încetarea relației contractuale doar în legătură cu raportul contractual dintre părți și în condițiile prevăzute de reglementările legale aplicabile.

Pentru scopurile de prelucrare bazate pe consimțământul dumneavoastră, datele vor fi prelucrate și păstrate până la data retragerii consimțământului.

PETMART respectă obligațiile legale de păstrare a datelor și documentației relevante, după cum urmează:

- datele personale prelucrate in scopul participării dumneavoastră la o campanie de recrutare, demarata de PETMART, prelucrare efectuata până la 1 an, de la înregistrarea datelor dumneavoastră;

- înregistrările video vor fi salvate în conformitate cu legislația locală, dar pentru maximum 30 de zile

- datele personale ale clienților noștri care se regăsesc în orice documente justificative care stau la baza înregistrărilor in contabilitatea financiara se păstrează în arhivele PETMART timp de 10 ani de la data închiderii exercițiului financiar în care au fost întocmite documentele justificative, conform prevederilor Legii Contabilității;

- în cazul apărării si exercitării drepturilor si intereselor noastre legale, datele dumneavoastră necesare realizării acestui scop vor fi păstrate conform termenelor generale de prescripție.

10. Drepturi pe care le aveți potrivit RGPD

Potrivit RGPD, orice persoana se bucură de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare: dreptul dumneavoastră de a primi informații privind operațiunile de prelucrare efectuate de către noi asupra datelor dumneavoastră. Respectarea acestui drept se realizează prin prezenta informare;
 • dreptul de acces: dreptul dumneavoastră de a obține din partea noastră o confirmare daca prelucrăm sau nu date cu caracter personal care vă privesc si, în caz afirmativ, acces la datele respective și la furnizarea de informații specifice privind prelucrarea lor;
 • dreptul la rectificarea datelor: dreptul dumneavoastră de a obține de la noi, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor inexacte care va privesc sau completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete;
 • dreptul la ștergere: dreptul dumneavoastră de a obține, fără întârzieri nejustificate, ștergerea datelor cu caracter personal care va privesc, in măsură in care sunt îndeplinite următoarele condiții prevăzute de RGPD: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate de către noi; (ii) va retrageți consimțământul acordat pentru prelucrările de date bazate pe consimțământ; (iii) va opuneți prelucrărilor de date personale efectuate de noi. Va puteți opune doar prelucrărilor care au ca temei legal realizarea intereselor noastre legitime, pentru care noi nu avem interese si motive legitime care sa prevaleze in ceea ce privește prelucrarea; (iv) datele dumneavoastră au fost prelucrate ilegal de către noi; (v) datele dumneavoastră trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care ne revine;

Aveți dreptul să ștergeți oricând orice date cu caracter personal prelucrate de PetMart, cu excepția următoarelor situații:

* aveți o solicitare nerezolvată la Serviciul Clienți;

* aveți o comandă deschisă care nu a fost încă expediată sau a fost parțial expediată;

* aveți o datorie neplătită la PETMART, indiferent de metoda de plată;

* dacă există bănuiala sau ați folosit serviciile noastre în mod abuziv în ultimii patru ani;

* datoria pe care o aveți la PETMART a fost vândută unei terțe părți în ultimii trei ani sau în ultimul an pentru clienții decedați;

* dacă ați efectuat o achiziție, vă vom păstra datele cu caracter personal în legătură cu tranzacția dumneavoastră conform legislației de contabilitate.

 • dreptul la retragerea consimțământului: dreptul dumneavoastră de a va retrage oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe baza de consimțământ. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrărilor realizate anterior acestui moment.
 • dreptul de opoziție: dreptul dumneavoastră de a va opune, din motive legate de situația particulara in care va aflați, prelucrării efectuate de noi având ca temei juridic realizarea intereselor noastre legitime.

        Dacă vă veți opune unor astfel de prelucrări, noi nu vom mai prelucra datele cu caracter personal, cu excepția cazului in care vom putea demonstra ca avem motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevalează asupra intereselor, drepturilor si libertăților dumneavoastră sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al nostru in instanța.

 • dreptul la restricționarea prelucrării: dreptul dumneavoastră de a obține restricționarea prelucrărilor ulterioare in oricare din următoarele situații prevăzute de RGPD: (i) contestați exactitatea datelor pe care noi le prelucram. Prelucrarea va fi restricționată pentru o perioada care ne va permite sa verificam exactitatea datelor contestate; (ii) Prelucrarea datelor de către noi este ilegala, iar dumneavoastră nu doriți ștergerea datelor, ci doar solicitați restricționarea utilizării lor de către noi; (iii) noi nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră, dar le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept in instanța; (iv) va opuneți prelucrării. In aceasta situație, prelucrarea va fi restricționată pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile noastre legitime prevalează asupra drepturilor dumneavoastră. In cazul in care ati obținut restricționarea prelucrării, veți fi informat ulterior de către noi înainte de ridicarea restricției de prelucrare.
 • dreptul la portabilitatea datelor: dreptul dumneavoastră de a solicita, în condițiile legii, ca PETMART furnizarea anumitor date într-o forma structurata, utilizata frecvent si care poate fi citita in mod automatizat si, eventual, solicitarea privind transmiterea acestor date către terți;
 • dreptul de a se opune unei decizii individual automatizate inclusiv crearea de profiluri (orice prelucrare automata care utilizează datele personale pentru a evalua anumite aspecte personale ale dumneavoastră, cum ar fi comportamentul de plata, situația financiara, comportamentul in trafic etc.), care produce efecte juridice care va privesc sau care va afectează in mod similar într-o măsură semnificativa.;
 • dreptul de a depune o plângere: dreptul dumneavoastră de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal in cazul considerați că v-au fost încălcate drepturile, folosind datele de contact următoare: Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336 București, Romania - anspdcp@dataprotection.ro

Pentru a da curs solicitărilor de exercitare a drepturilor menționate anterior, avem dreptul de a solicita și prelucra informații suplimentare necesare pentru a confirma identitatea dumneavoastră. După identificarea dumneavoastră, vă vom furniza un răspuns la solicitarea transmisa în vederea exercitării drepturilor de mai sus, în termen de cel mult o luna de la data primirii cererii.

Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, sau pentru orice întrebări despre prelucrarea datelor cu caracter personal realizată de PETMART, persoanele vizate pot utiliza datele de contact ale Responsabilului cu protecția datelor desemnat de societatea noastră, trimițând cererea la:

-       adresa sediu: Şoseaua FUNDENI nr. 237, PARTER, Bloc 112, Scara B, Ap. 48, Sectorul 2, București, cu mențiunea: în atenția Responsabilului cu protecția datelor.

-       adresa de e-mail: contact@petmart.ro.

Ne vom asigura ca sunt luate masurile adecvate pentru a răspunde solicitarii dumneavoastră fara întârzieri nejustificate si, in orice caz, in termen de 30 (treizeci) de zile de la primirea cererii. Informațiile vor fi furnizate pe cale electronica, daca este posibil, cu excepția cazului in care solicitați in mod expres transmiterea in scris.

11. Dispoziții finale.

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate(politici și proceduri, securitate informatică etc.) pentru a proteja confidențialitatea și integritatea datelor cu caracter personal și a modului în care acestea sunt prelucrate conform prevederilor RGPD și standardelor aplicabile. In acest sens, am luat masuri tehnice si organizatorice pentru a asigura un nivel de securitate corespunzator riscurilor prezentate prin prelucrare, in special din cauza utilizarii incorecte sau a distrugerii, pierderii, alterarii, dezvaluirii, achizitionarea sau accesul, manipularea intentionata sau accidentala, accesul tertilor, stergerea si modificarea.

Mai mult decât atât, ne asiguram ca datele cu caracter personal sunt corecte și actualizate, colectarea și implicit prelucrarea acestora fiind întemeiată și absolut necesară în vederea atingerii scopurilor ce stau la baza activităților de prelucrare, astfel cum au fost acestea dispuse la nivelul PETMART.

De asemenea, angajații PETMART au fost instruiți să protejeze datele dumnevoastră cu caracter personal având obligația de a păstra confidențialitatea datelor cu caracter personal pe care le prelucrează în cadrul activității lor. Stocarea și distrugerea oricaror date cu caracter personal, la încetarea activităților de prelucrare se face în siguranță, respectând politicile și procedurile interne.

Nu în ultimul rând, PETMART se asigură că partenerii săi contractuali care au acces la datele cu caracter personal și care acționează în calitate de persoană împuternicită respecta obligatiile legale, aplicabile, aferente calitătii acestora.

Partenerii contractuali care acționează în calitate de persoane împuternicite de PETMART prelucreaza datele cu caracter personal la care au acces, in temeiul relatiei contractuale avuta cu PETMART, în conformitate cu instrucțiunile primite, garantând totodata respectarea cerințelor de securitate și confidențialitate a datelor cu caracter personal prelucrate.

Politicile și procedurile interne PETMART privind reglementarea activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate intern sunt revizuite și actualizate periodic, pentru a corespunde reglementărilor aplicabile în materia protecției datelor cu caracter personal și totodată pentru a oferi garanția respectării drepturilor și libertăților persoanelor vizate.

Site-ul nostru poate contine linkuri catre alte site-uri web. Aceasta politica de confidentialiate si protectia datelor cu caracter personal se aplica numai in cazul acestui site, astfel incat, atunci cand va conectati la alte site-uri web, trebuie sa cititi propriile politici de confidentialitate.

12. Modificări ale acestei Politici

Această politică de confidentialiate și protecția datelor cu caracter personal poate fi supusă unor actualizări periodice.

Când vom face acest lucru, vom posta aceste modificari pe site-ul nostru, astfel încât să aveți întotdeauna acces la detalii despre informațiile pe care le colectăm, cum și în ce circumstanțe le utilizăm si daca este cazul, le dezvăluim. Orice astfel de modificare, materiala sau de alta natură, va intra în vigoare de la publicarea noii versiuni pe site-ul nostru.

COOKIE

Politica de utilizare cookies

 1.               Aspecte generale

Confidențialitatea datelor de trafic aferente comunicărilor pe website-ul https://www.petmart.ro/, precum și protejarea datelor cu caracter personal aparținând utilizatorilor, vizitatorilor site-ului și implicit clienților noștri reprezintă preocupări constante pentru PETMART ONLINE S.R.L. (denumită în cele ce urmează „PETMART” sau „Operatorul”), persoane vizate cărora le acordăm o atenție deosebită. Astfel, toate activitățile noastre, inclusiv cele de prelucrare de date în vederea accesării site-ului nostru, respectă legislația privind securitatea informației și protecția datelor cu caracter personal.

În acest sens, vă informăm că vizitarea site-ul https://www.petmart.ro/ („Site”-ul), aparținând PETMART ONLINE S.R.L.(denumită în cele ce urmează „PETMART” sau „Operatorul”) este o societate românească ce activează în domeniul veterinar, persoana juridică română cu sediul în Şoseaua FUNDENI, Nr. 237, PARTER, Bloc 112, Scara B, Ap. 48, Bucureşti Sectorul 2, înregistrată la Registrul Oficiul Comerţului sub nr. J40/10570/2013, având CUI 32167601.

, implica salvarea de module cookies pe echipamentul dumneavoastră prin care accesați pagina noastră de internet sub forma de „Cookie-uri”.

Astfel, vă rugăm să citiţi cu atenţie informaţiile din prezentul document care exprimă Politica societăților PETMART în ceea ce priveşte condiţiile generale de utilizarea a Site-ului şi a modulelor cookies.

2.                Ce este un “cookie”?

Un „Internet Cookie” (termen cunoscut și ca “browser cookie” sau “HTTP cookie” sau pur și simplu“cookie”) este un fișier text de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat/salvat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale utilizatorului/vizitatorului site-ului, de pe care se accesează Internetul.

Datorită cookie-urilor, site-ul respectiv poate reţine, pentru o anumita perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele utilizatorului/vizitatorului (spre exemplu: limbă, dimensiunea caracterelor, culoarea, date referitoare la autentificare şi alte preferinţe de afişare). Astfel, utilizatorul/vizitatorul nu mai este nevoit să reintroduca aceste informatii ori de câte ori revine la Site sau navighează de pe o pagină pe alta. Majoritatea site-urilor fac acest lucru.

Acest fișier NU este un virus sau un fișier de tip spyware, malware, web bugs sau hidden identifiers și NU accesează documente sau informații stocate pe dispozitivele utilizatorului.

Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un server unui navigator web “browser” (ex: Internet Explorer, Chrome) și este complet “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard drive-ul utilizatorului).

Un cookie este format din 2 părți: numele și conținutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existență a unui cookie este determinată; tehnic, doar serverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe site-ul asociat serverului respectiv.

Cookie-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet.

Aceste categorii de cookie-uri sunt clasificate fie ca temporare (“cookie-uri de sesiune”), fie pe termen mai lung (“cookie-uri persistente”).

Cookie-urile de sesiune” inregistreaza actiunile utilizatorului intr-o singura sesiune de navigare pe site. Aceasta “sesiune” de navigare incepe atunci cand pagina site-ului este deschisa si se termina atunci cand navigatorul de Internet este închis. Practic, la terminarea sesiunii, cookie-urile sunt sterse pentru totdeauna.

Cookie-urile persistente” sunt acele cookie-uri cele care sunt stocate in dispozitivul utilizatorului până când sunt șterse sau își ating data de expirare. Aceste cookie-uri sunt stocate pentru o durată mai mare de timp și sunt activate automat atunci cand utilizatorul viziteaza din nou un anumit site. Cookie-urile persistente pot furniza informații referitoare la numărul de vizitatori/utilizatori ai unui site, o medie a timpului petrecut pe o anumită pagină, performanțele unui site web, etc. Chiar daca aceste cookie-uri au o durată de viață îndelungată, pot fi șterse oricând din dispozitivele utilizatorului prin modificarea setărilor browser-ului folosit.

Site-ul PETMART nu foloseste cookie-uri pentru a colecta informatii personale cu toate acestea, utilizarea acestuia poate permite efectuarea de legaturi intre informatiile continute intr-un cookie si informatiile utilizatorului cu caracter personal colectate prin alte mijloace (de exemplu, formularele de inregistrare).

Informaţiile asociate cookie-urilor utilizate pe acest site nu sunt utilizate pentru a vă identifica personal. În plus, ţinem sub control datele referitoare la preferinţele Utilizatorului de navigare. Cookie-urile nu sunt folosite în alte scopuri decât cele descrise anterior.

Activarea cookie-urilor nu este strict necesară pentru funcţionarea site-ului, dar vă poate îmbunătăţi experienţa de navigare. Puteţi şterge sau bloca cookie-urile însă, dacă faceţi acest lucru, s-ar putea ca anumite caracteristici ale site-ului să nu funcționeze corespunzător.

3.                Care sunt avantajele cookie-urilor?

Un cookie conține informații care fac legătura între un browser (utilizatorul) și un server anume (site-ul). Dacă un browser accesează acel server din nou, acesta poate citi informația deja stocată și reacționa în consecință. Cookie-urile asigură userilor o experiență plăcută de navigare și susțin eforturile multor site-uri pentru a oferi servicii confortabile utilizatorilor: ex – preferințele în materie de confidențialitate online, opțiunile privind limba site-ului, coșuri de cumpărături sau publicitate relevantă.

4.                Care este durata de viață a unui cookie?

Cookie-urile sunt administrate de servere. Durata de viață a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singura sesiune (session cookies) și nu mai sunt reținute odată ce utilizatorul a părăsit site-ul, iar unele cookie-uri sunt reținute și refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel site (cookie-uri permanente). Cu toate aceste, cookie-urile pot fi șterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului.

5.                Ce sunt cookie-urile plasate de terți?

Anumite secțiuni de conținut de pe unele site-uri pot fi furnizate prin intermediul unor terțe părți/furnizori (ex: news box, un video sau o reclamă). Aceste terțe părțti pot plasa de asemenea cookie-uri prin intermediul site-ului și ele se numesc “third party cookies” pentru că nu sunt plasate de proprietarul site-ului respectiv. Furnizorii terți trebuie să respecte, de asemenea, legea în vigoare și politicile de confidențialitate ale deținătorului site-ului.

6.                Ce tip de cookie-uri sunt folosite pe site?

 • Cookie-urile strict necesare: Reprezintă cookie-urile esențiale care permit utilizatorului sa navigheze pe acest site si sa folosească caracteristicile acestuia (spre exemplu: grafica, design, culori). Aceste cookie-uri nu colectează informații despre utilizator care ar putea fi folosite pentru publicitate sau pentru a înregistra activitatea utilizatorului pe internet.
 • Cookie-urile de performanță: Reprezintă cookie-urile care colectează informații anonime despre modul in care utilizatorul folosește acest site, de exemplu, care sunt paginile vizualizate cel mai des si/sau daca utilizatorul întâmpină mesaje de eroare. Aceste cookie-uri nu colectează informații care pot identifica utilizatorul, toate datele colectate/procesate de aceste cookie-uri sunt anonime, fiind utilizate exclusiv de către PETMART sau în numele PETMART. Cookie-urile de performanta sunt folosite doar pentru a îmbunătăți modul in care funcționează acest site, reținând preferințele utilizatorului pe acest site, așa încât nu mai este nevoie de setarea lor la fiecare vizitare a site-ului.
 • Cookie-uri privind funcționalitatea: Reprezintă cookie-urile care înregistrează alegerile pe care utilizatorul le face (cum ar fi: limba preferata, dimensiunea caracterelor) si oferă utilizatorului caracteristici personalizate de folosire a site-ului. Acest informații se referă in mod strict la acest site, neputând urmări/verifica alte site-uri pe care utilizatorul le vizitează.
 • Cookie-urile de direcționare: Reprezintă cookie-urile care colectează informații despre navigarea utilizatorului în scopul de a afișa anunțuri sau mesaje relevante si in conformitate cu interesele acestuia. Uneori cookie-urile de direcționare sunt legate de alte site-uri (spre exemplu, dar fără a se limita la: rețele de socializare, furnizori/prestatori de bunuri si servicii).

7.              În ce scopuri folosim cookie-urile?

Folosim cookie-uri pentru unul sau mai multe dintre următoarele scopuri:

 • furnizarea de informații legate de servicii/produse la un nivel optim;
 • adaptarea conținutului site-ului nostru la preferințele dvs. și optimizarea beneficiilor site-ului nostru;
 • crearea de statistici care ne ajută să înțelegem modul în care utilizați serviciile noastre pentru a îmbunătăți funcționalitatea, structura sau organizarea acestora;
 • prezentarea reclamelor, inclusiv într-un mod care ține cont de preferințele sau zona de reședință;
 • de analiză a utilizatorilor;
 • de înregistrare a utilizatorilor;

8.             Ce sunt cookie-urile plasate de terți?

Anumite secțiuni de conținut de pe unele site-uri pot fi furnizate prin intermediul unor terțe părți/furnizori (ex: news box, un video sau o reclama). Aceste terțe părți pot plasa de asemenea cookie-uri prin intermediul site-ului si ele se numesc “third party cookies” pentru că nu sunt plasate de proprietarul site-ului respectiv. Furnizorii terți trebuie sa respecte de asemenea legea în vigoare și politicile de confidențialitate ale deținătorului site-ului.

9.                Ce tip de informații sunt stocate și accesate prin intermediul cookie-urilor?

Cookie-urile păstrează informații într-un fișier text de mici dimensiuni care permit unui site să recunoască un browser. Serverul va recunoaște browserul până când cookie-ul expiră sau este șters. Cookie-ul stochează informații importante care îmbunătățesc experiența de navigare pe Internet (ex: setările limbii în care se dorește accesarea unui site; păstrarea unui user logat în contul de e-mail; securitatea online banking; păstrarea produselor în coșul de cumpărături).

10.            De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet?

Cookie-urile reprezintă punctul central al funcționării eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experiențe de navigare prietenoase și adaptată preferințelor și intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele site-uri imposibil de folosit.

Exemple de întrebuințări importante ale cookie-urilor (care nu necesită autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):

-              Conținut și servicii adaptate preferințelor utilizatorului – categorii de știri, vreme, sport, hărți, servicii publice și guvernamentale, site-uri de entertainment și servicii de travel.

-              Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – reținerea parolelor, preferințele de limbă ( ex: afișarea rezultatelor căutărilor în limba română).

-              Reținerea filtrelor de protecție a copiilor privind conținutul pe Internet (opțiuni family mode, funcții de safe search).

-              Măsurare, optimizare și caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un site, ce tip de conținut este vizualizat și modul cum un utilizator ajunge pe un site (ex: prin motoare de căutare, direct, din alte site-uri ). Site-urile derulează aceste analize a utilizarii lor pentru a îmbunătăți site-urile în beneficiul userilor.

11.            Securitate si probleme legate de confidențialitate

Cookie-urile NU sunt viruși! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcătuite din bucăți de cod, așa că nu pot fi executate, nici nu se pot auto-executa. În consecință, nu se pot duplica sau replica pe alte rețele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot îndeplini aceste funcții, nu pot fi considerate viruși. 

Cookie-urile pot fi totuși folosite pentru scopuri negative. Deoarece stocheaza informații despre preferințele și istoricul de navigare al utilizatorilor, atât pe un anume site cât și pe mai multe alte siteuri, cookie-urile pot fi folosite ca o formă de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt conștiente de acest fapt și in mod constant marchează cookie-urile pentru a fi șterse în cadrul procedurilor de ștergere/scanare anti-virus/anti-spyware.

În general browserele au integrate setări de confidențialitate care furnizează diferite nivele de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate și ștergere automată dupa ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

Deoarece protecția identității este foarte valoroasă și reprezintă dreptul fiecarui utilizator de internet, este indicat să se știe ce eventuale probleme pot crea cookie-urile. Pentru ca prin intermediul lor se transmit în mod constant în ambele sensuri informații între browser și site, daca un atacator sau persoana neautorizată intervine în parcursul de transmitere a datelor, informatiile conținute de cookie pot fi interceptate.

Deși foarte rar, acest lucru se poate întâmplă dacă browserul se conectează la server folosind o rețea necriptată (ex: o rețea WiFi nesecurizată).

Alte atacuri bazate pe cookie implică setari greșite ale cookie-urilor pe servere. Dacă un site nu solicită browserului să folosească doar canale criptate, atacatorii pot folosi această vulnerabilitate pentru a păcali browserele în a trimite informații prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizează apoi informațiile în scopuri de a accesa neautorizat anumite site-uri. Este foarte important sa fiți atenți în alegerea metodei celei mai potrivite de protecție a informațiilor personale.

12.  Cum să gestionați setările browserului?

Browserele de internet, de obicei, în mod implicit vă permit să stocați informații sub formă de cookie-uri pe dispozitivul dvs. final. Puteți schimba oricând aceste setări. Dacă nu faceți acest lucru, cookie-urile pot fi plasate și stocate pe dispozitivul dvs. final, ceea ce înseamnă că putem accesa astfel de informații. De la nivelul browser ului pe care îl utilizați, puteți gestiona singur cookie-urile. În cele mai populare browsere, puteți efectua următoarele operațiuni:

•         acceptați cookie-uri, care vă permit să profitați din plin de opțiunile oferite de site-urile noastre;

•         gestionați cookie-urile la nivelul site-urilor individuale ale site-urilor noastre selectate de dumneavoastră;

•         definiți setările pentru diferite tipuri de cookie-uri, de exemplu, acceptarea fișierelor permanente ca și cookie-uri de sesiune;

•         blocați sau ștergeți cookie-urile.

13.  Administrarea preferințelor cu privire la cookies și tehnologii similare

PETMART folosește serviciile următoarelor terțe părți în scopul oferirii de funcționalități, pentru analiză și pentru publicitate. Este posibil ca aceste terțe părți să seteze și să folosească cookie-uri și/sau tehnologii similare pe site-urile și în aplicațiile operate de PETMART, precum și pe site-uri și în aplicații altele decât cele operate de PETMART.

Pentru mai multe detalii, consultați politicile de protecție a datelor precum și ghidurile de administrare a preferințelor utilizatorilor și posibilitățile de dezactivare oferite de societățile care gestionează aceste servicii, după caz.

Google Ads

Google Maps API

Facebook

Hotjar

Google Analytics

ZenDesk LiveChat

l  Categorie: Functionalitate

l  Scop: Comunicare in timp real cu clientii

l  Politici: https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408824378650-Zendesk-In-Product-Cookie-Policy

Mailchimp

l  Categorie: Functionalitate, Analiza

l  Scop: Analiza traficului provenit din campaniile de newsletter

l  Politici: https://mailchimp.com/legal/cookies/

 

 

Gestionarea cookie-urilor și a serviciilor third party se face prin trimiterea unui mail la contact@petmart.ro. Limitarea sau blocarea folosirii cookie-urilor și a tehnologiilor similare va afecta anumite funcționalități ale site-ului, printre care procesul de autentificare în contul PETMART și de achiziție a produselor.

14.            Cum pot opri cookie-urile?

Toate browserele cunoscute pe scară largă ofera posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se gasesc de regula în secțiunea „opțiuni” sau în meniul de „preferințe” al browserului.

Acțiunea de dezactivare sau de refuz al cookie-urilor poate face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat și folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu înseamna că utilizatorul nu va mai primi/vizualiza publicitate online. Este posibilă setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri  să nu mai fie acceptate sau să accepte cookie-uri doar de la anumite site-uri. Totuși, de exemplu, daca utilizatorul nu esti înregistat folosind cookie-urile, nu va mai putea lăsa comentarii.

Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc de regulă în meniul Opțiuni /Settings sau în meniul Preferințe/Favorites al browserului.

Pentru a întelege aceste setari, următoarele linkuri pot fi folositoare, altfel puteți folosi opțiunea „ajutor” a browserului pentru mai multe detalii.

-        Cookie settings in Internet Explorer

-        Cookie settings in Firefox

-        Cookie settings in Chrome

-        Cookie settings in Safari

Pentru mai multe informații despre cookies-uri puteți accesa oricare dintre aceste pagini

 • Informații utile despre cookie-uri pot fi gasite accesând site-ul www.allaboutcookies.org
 • Ghidul pentru publicitatea comportamentala si a confidentialitatii pe Internet produs de industria de publicitate pe Internet: disponibil la adresa www.youronlinechoices.eu

 

Tabelul de mai jos descrie fiecare cookie utilizat pe site, inclusiv rolul acestuia. Nu vom utiliza aceste cookie-uri în alte moduri decât cele indicate în prezenta Politică de utilizare cookie-uri.

Cookie-uri utilizate:

COOKIE

SCOP

DATA EXPIRĂRII

TIPUL COOKIE-ULUI

PHPSESSID

Gestionați sesiunile PHP

30 zile

Operational

frontend

Gestionați sesiunile PHP

30 zile

Operational

cookieConsent

Acest tip de cookie este setat atunci când utilizatorul acceptă cookie-urile

1 an

Operational

external_no_cache

Gestioneaza cache-ul aplicatiei web

1 ora

Operational

experiment

Gestioneaza setarile curente afisate utilizatorului (culori, structura samd)

sesiune

Functional

_pmtrk

Analiza comportamentala

45 minute

Analiza

_npu

Folosit pentru a nu afisa popup-ul pentru abonarea la newsletter

1000 zile

Functional

 

 Cookie-uri 3rd party

Serviciile 3rd party pe care le folosim pot seta urmatoarele cookie-uri, lista putand fi modificata oricand de catre repsectivele servicii:

l  _at* - cookie-uri functionale setate de serviciul AddThis

l  _zl* - cookie-uri functionale setate de serviciul ZenDesk LiveChat

l  _fb* - cookie-uri de analiza si remarketing setate de Facebook

l  _g*, _dc_gtm* - cookie-uri de analiza, remarketing sau functionale setate de serviciile Google

l  _hj* - cookie-uri functionale si de analiza setate de HotJar

l  mailchimp*, mc* - cookie-uri functionale si de analiza setate de MailChimp

Pentru a afla mai multe detalii despre cookie-urile 3rd party, puteti folosi serviciul https://cookiedatabase.org/

 15.            Dispoziții finale. Actualizări

Ne rezervăm dreptul de a face orice completări sau modificări la această Politica de cookie. Vă rugam să vizitaţi această pagină din când în când pentru a vă informa asupra acestora şi a noilor informaţii.

Informații suplimentare pot fi găsite, printre altele la următoarea adresă: https://www.internetcookies.org/ , https://www.youronlinechoices.com/ro/ sau în secțiunea de ajutor a browserului dvs..

Dacă aveți întrebări sau va sunt necesare informatii suplimentare, vă rugăm să ne contactați la adresa de email: contact@petmart.ro.

Această politică se completează cu Politica de Confidentialitate, în general, pe care o puteți găsi accesând https://www.petmart.ro/politica-de-confidentialitate și cu Termenii și Condițiile site-ului pe care le puteți găsi la urmatoarea adresa: https://www.petmart.ro/termeni-si-conditii-de-utilizare, pe care vă încurajăm să le citiți, acestea incluzând informații suplimentare, utile, pentru protecția datelor dumneavoastră personale.


Protecția corespunzătoare a datelor cu caracter personal este un obiectiv important pentru PETMART. Dorința noastră este să fim cât mai clari și transparenți cu privire la abordarea  PETMART în materie de prelucrare si protectie a datelor cu caracter personal. Pentru orice întrebare, vă rugăm să ne contactați la contact@petmart.ro.

Prezenta politica a fost actualizată la data de 28.09.2022