Quinoflox 10% x 1 L
 • Formula Quinoflox 10% x 1 L

Quinoflox 10% x 1 L

Quinoflox 10% x 1 L - Solutie pentru administrare in apa de baut, la puii de gaina si iepuri. Preț 106,28 RON
106,28 RON

Disponibilitate: Sună pentru verificare

 • Livrare gratuită în toată țara
 • În 48h la tine acasă
 • Comandă oricând
 • Retur în 10 zile

Recomandă acest produs și prietenilor

ATENȚIE! Acest produs poate fi cumpărat numai pe bază de rețetă medicală eliberată de un medic veterinar. Este necesar ca ulterior plasării comenzii să trimiteți o copie scanată sau fotografiată a acestei rețete la adresa de e-mail reteta@petmart.ro. PetMart Online SRL iși rezervă dreptul de a nu onora comanda în cazul în care nu puteți furniza o copie a rețetei. Pentru orice întrebări/nelămuriri nu ezitați să ne contactați la telefon 0372.905.900

Quinoflox 10% x 1 L - Solutie pentru administrare in apa de baut, la puii de gaina si iepuri.

COMPOZIŢIA CALITATIVĂ SI CANTITATIVĂ
Fiecare ml de produs conţine : Substantă activă : Enrofloxacina…….. 100 mg

Excipienţi :
Alcool benzilic……. 14.6 mg

FORMA FARMACEUTICĂ
Soluţie pentru administrare în apa de băut. Soluţie galbenă, limpede

SPECII TINTA
Pui de gaina ( pui de carne, pui de înlocuire , pui de reproducţie ) şi iepuri

Indicaţii pentru utilizare

 • Pui de gaina ( pui de carne, pui de înlocuire , pui de reproducţie ): Tratamentul infecţiilor cauzate de E.  coli, Salmonella  spp şi Mycoplasma spp.
 • Iepuri : Tratamentul infecţiilor respiratorii cauzate de P. mullocida sensibile la enrofloxacină.


A se utiliza în cazul în care experienţa clinică sau/şi testarea sensibilităţii indică enrofloxacina ca medicament ales.

Contraindicaţii

 • Nu se utilizează la animalele cu insuficienţă hepatică şi renală severă. Nu se utilizează la animalele cu insuficienţă hepatică şi renală severă. Nu trataţi animalele care prezintă tulburări în creşterea cartilajelor.
 • Nu se utilizează în caz de rezistenţă la chinolone.
 • Nu administraţi la animalele cu hipersensibilitate cunoscută la enrofioxacin sau la oricare alt antibiotic sau la oricare dintre excipienţi. Nu utilizaţi la păsările care produc ouă pentru consum uman.
 • Nu utilizaţi pentru profilaxie.
 • Nu utilizaţi în cazuri confirmate sau suspectate de rezistenţa la chinolone.

Atenţionări speciale pentru fiecare specie ţintă
Nici una.

Precauţii speciale pentru utilizare

Precauţii speciale pentru utilizare la animale

 • Politicile oficiale şi locale antimicrobiene ar trebui să fie luate în considerare atunci când produsul este utilizat.
 • Fluorochinolonele ar trebui să fie rezervate pentru tratamentul unor condiţii clinice care au răspuns slab sau este de aşteptat să răspundă slab la alte clase de substanţe antimicrobiene.
 • De câte ori este posibil, ar trebui ca fluorochinolonele să fie utilizate pe baza testelor de susceptibilitate.
 • Utilizarea produsului în afara instrucţiunilor din SPC poate creşte răspândirea bacteriilor rezistente la fluorochinolone şi poate scădea eficacitatea tratamentului cu alte chinolone datorită potenţialului de rezistenţă încrucişată. După terminarea tratamentului, sistemul de adăpare trebuie să fie curăţat corespunzător pentru a preveni consumul dozelor subterapeutice de medicament râmase, care pot duce la rezistenţă. Inainte de utilizare, cisternele trebuie golite, curăţate şi apoi umplute cu un volum cunoscut de apă curată înainte de a adăuga cantitatea necesară de produs. Amestecul rezultat trebuie să fie agitat.
 • Înainte de utilizare, cisternele trebuie inspectate la intervale regulate privind prezenţa de formare a algelor, prafului şi sedimentare.
 • Dacă nu există nici o îmbunătăţire clinică în termen de două-trei zile, testele de sensibilitate trebuie repetate şi terapia trebuie schimbată, dacă este cazul.


Precauţii speciale ce trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

 • Acest produs este o soluţie alcalină; echipamentul individual de protecţie, inclusiv mănuşile impermeabile, trebuie purtate în momentul manipulării    produsului.
 • In cazul contactului cu ochii sau pielea clătiţi zona afectată cu apă curată şi dacă apare o iritaţie, solicitaţi asistenţă medicală. Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la fluorochinofone trebuie să evite contactul cu produsul.
 • Spălaţi-vă mâinile şi pielea expusă după utilizare.
 • A un se mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.


Reacţii adverse
Cele mai frecvente reacţii adverse apar la animalele tinere, la nivelul articulaţiei, sistemului nervos central , căilor urinare şi tractului digestiv.
După administrarea la iepuri, nu au fost observate reacţii adverse la animalele tratate la doză terapeutică. In timpul perioadei de creştere rapidă, enrofloxacina poate afecta cartilajul articular.

Utilizarea în timpul gestaţiei, lactaţiei sau ouatului
Siguranţa produsului medicinal veterinar nu a fost stabilită în timpul gestaţiei si lactaţiei la iepuri. Studiile de laborator efectuate la iepuri nu au produs nici o dovadă ale efectelor teratogene, fetotoxice sau materno-toxice. Utilizaţi numai în conformitate cu evaluarea beneficiu/risc de către medicul veterinar responsabil. Nu se utilizează în termen de 14 zile înainte de începerea perioadei de ouat.

Interacţiunea cu alte produse medicinale sau alte forme de interacţiune

 • Utilizarea concomitentă a enrofloxacinei cu alte antimicrobiene, tetracicline şi antibiotice macrolide poate duce la efecte antagoniste. Absorbţia de enrofloxacină poate fi redusă în cazul în care produsul este administrat împreună cu substanţe care conţin magneziu sau aluminiu. Enrofloxacina poate modifica metabolismul hepatic in urma administrării concomitentă a produselor.
 • Nu administraţi cu produse anti-inflamatoare nestereoidiene.
 • Influxul crescut al aerului în apa de băut medicamentată poate determina precipitarea enrofloxacinei.
 • Precipitarea de sare din enrofloxacin şi a bazelor poate să apară la o concentraţie mai mare de calciu şi magneziu, în sistemul de apă în timpul diluţiei intermediare , în dispozitivele de dozare.


Cantitatea şi calea de administrare
Pentru administrare orală în apa de băut.

Doza eficace este de 10 mg enrofloxacină / kg greutate corporală / zi corespunzând cu 0,1 ml de produs / kg greutate corporală / zi. Durata tratamentului este de 3 - 5 zile la puii de găină si 5 zile la iepuri.

Pentru prepararea apei medicamentate, greutatea corporală a animalelor care urmează să fie tratate şi consumul lor real de apă pe zi, ar trebuie să fie luate în considerare. Consumul poate varia în funcţie de anumiţi factori precum vârsta, starea de sănătate, rasă, sistemul de creştere. Pentru a furniza cantitatea necesară de produs medicinal veterinar, în ml pe litru de apă de băut trebuie făcut următorul calcul:

FORMULA

Accesul suficient la sistemul de alimentare cu apă trebuie să fie disponibil pentru animalele care urmeaza a fi tratate pentru a asigura consumul adecvat de apă. Nici o altă sursă de apă potabilă nu ar trebui să fie disponibilă în timpul perioadei de medicaţie. Trebuie avut grijă ca doza destinată să fie complet ingerată. Folosiţi echipament de dozare adecvat şi corect calibrat.

Dacă nu există nici o îmbunătăţire clinică în termen de 3 zile tratamentul abordat trebuie să fie reconsiderat. După încheierea perioadei de medicaţie, sistemul de alimentare cu apă trebuie să fie curăţat în mod corespunzător pentru a evita consumul de cantitati sub-terapeutice de substanţe active, care ar putea determina dezvoltarea rezistenţei. Apa de băut medicamentată trebuie să fie înlocuită la fiecare 24 de ore.

In cazul simptomelor specifice salmonelozei, mortalitatea şi excreţia agenţilor patogeni vor fi reduse pentru câteva săptămâni, dar agenţii patogeni nu vor fi eradicaţi.

Supradozarea ( simptome, proceduri de urgenţă, antidoturi dacă este cazul)
La o doză de 20 mg/kg greutate corporală ( de 2 ori doza recomandată ), administrată la iepuri timp de 15 zile ( de 3 ori durata recomandată a tratamentului ) nu au fost observate reacţii adverse. In caz de supradozaj, simptomele vor fi convulsii iar tratamentul trebuie să fie încetat. In caz de supradozaj considerabil la puii de găină intoxicaţi cu fluorochinolone, poate provoca greaţă, vărsături şi diaree.
Nu depăşiţi doza recomandată. In supradozajul accidental nu există nici un antidot iar tratamentul trebuie să fie simptomatic.

Perioada de aşteptare

 • Carne şi organe : Pui de găină 4 zile Iepuri 2 zile
 • Ouă : Nu utilizaţi la păsările care produc oua pentru consum uman.


PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE
Codul ATC Vet: QJ01MA90
Grupa Farmacoterapeutică : Fluorochinolone

Proprietăţi farmacodinamice
Enrofloxacina este o substanţă sintetică, cu spectru larg antimicrobian, aparţinând grupei fluorochinolonelor de antibiotice. Acesta este un bactericid cu acţiune împotriva activităţii unei game de bacterii Gram pozitiv şi Gram negativ şi a micoplasmelor. Chinolonele acţionează în principal prin inhibarea ADN-ului girazei bacteriene, o enzimă responsabilă pentru controlul superrăsucirii ADN- ului bacterial în timpul replicării. Reasamblarea helixului dublu catenar este inhibată rezultând degradarea ireversibilă a ADN-ului cromozomial. Fluorochinolonele au de asemenea activitate împotriva bacteriilor în faza staţionară prin alterarea permeabilităţii membranei externe fosfolipidice a peretelui celular.
Rezistenţa bacteriană la enrofloxacina în mod normal are loc prin modificarea ADN-ului giraza ( topoizomerază II ) prin mutaţie a Gyr- A o subunitate şi mai puţin frecvent, dar mai important pentru bacteria Gram pozitiv, prin modificarea topoizomerazei IV prin mutaţie a subunităţi ParC.

Alte mecanisme de rezistenţă apar atunci când bacteria reduce permeabilitatea membranei sale. Modificările permeabilităţii au loc fie prin intermediul permeabilităţii scăzute a porilor hidrofili sau prin modificarea pompei active de transport (eflixul), scăzând astfel conţinutul celular al fluorochinolonelor. Germeni izolaţi rezistenţi la chinolone au arătat reactivitate încrucişată împotriva a diferite fluorochinolone.
Enrofloxacina are acţiune antimicrobiană la concentraţii mici şi cel mai mult împotriva bacteriei Gram negativ şi mai mult Gram pozitiv, aerobe şi anaerobe.
Spectrul antimicrobian: Escheria coli Salmonella spp. Pasteurella spp. Micoplasma spp.

Proprietăţi farmacocinetice

 • Enrofloxacina are o biodisponibilitate ridicată pe cale orală, intramusculară şi subcutanată, la aproape toate speciile studiate.
 • După administrarea orală de enrofloxacină la puii de găină şi iepuri, concentraţia maximă este atinsă între 0,5 si 2,5 ore. Concentraţia maximă după administrarea unei doze terapeutice variază între 1-2.5 pg/ml.
 • Fluorochinolonele au o difuzie mare în fluidele organice şi ţesuturi, atingând concentraţii mai mari decât cele găsite în plasmă. In plus ele sunt larg distribuite în piele, oase şi material seminal, ajungând camerele anterioară şi posterioară oculare; ele traversează placenta şi bariera creierului. De asemenea ele se acumulează în fagocite (macroface alveolare, neutrofile) şi acest lucru explică eficacitatea împotriva microorganismelor intracelulare.
 • Metabolizarea variază între specii şi este în jur de 50-60%.
 • Biotransform a re a de enrofloxacină la nivel hepatic dă creştere unui metabolit activ, care este ciprofloxacină.
 • Excreţia are loc pe cale biliară şi renală.
 • Excreţia renală se realizează prin filtrarea glomerulară şi de asemenea, prin secreţie tubulară activă prin intermediu) pompei de anioni organici.


PUI DE GĂINĂ
După administrarea orală a 10 mg/kg s-a observat o concentraţie maximă de 2,5 pg/ml la 1,6 ore după administrare, cu o biodisponibilitate în jurul valorii de 64%. Timpul plasmatic de înjumătăţire a fost de 14 ore şi timpul mediu de legare de 15 ore. Legarea de proteine a fost de 20%,

IEPURI
In cadrul administrării produsului la doza recomandată, 10 mg enrofloxacina/ kg greutate corporală/ pe zi, timp de 5 zile consecutive, administrat în apa de băut, s-au găsit valori ale Cmax în jur de 350 mg/ml şi o medie de metabolizare a enrofloxacinei în ciprofloxacin de
26.5 %.

PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE
Lista excipienţilor Alcool benzilic Apa purificată
Hidroxid de potasiu

Incompatibilităţi
Acest produs medicinal veterinar nu trebuie amestecat cu alte produse medicinale veterinare.

Perioada de valabilitate

 • Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar aşa cum este ambalat pentru vânzare: 4 ani
 • Perioada de valabilitate după diluare conform indicaţiilor: 24 ore
 • Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului: 3 luni


Precauţii speciale pentru depozitare
Acest produs medicinal veterinar nu necesită condiţii de temperatură speciale de păstrare. Protejaţi de lumină.

Animalutele noastre merita toata dragostea pe care le-o putem oferi.

Animale sanatoase ingrijite cu Quinoflox 10% x 1 L

Necuvantatoarele din viata noastra merita cele mai bune produse de la S.P.Veterinaria. PetMart este un pet shop care iti ofera farmacie pasari-ferma premium marca S.P.Veterinaria pentru a-ti rasfata prietenul nevorbitor.

Calitatea este cel mai important element pe care punem pret. Astfel produsul Quinoflox 10% x 1 L este fabricat si depozitat la standarde ridicate. Este perfect pentru animale de ferma!

Iubitorii de animale pot comanda produsul Quinoflox 10% x 1 L la orice ora din zi sau din noapte.

La petshop-ul din colt nu gasesti Quinoflox 10% x 1 L?

PetMart iti livreaza extrem de rapid farmacie pasari-ferma de care aveti nevoie oriunde in Romania.

Este cunoscut faptul ca animalele sunt foarte sensibile. La PetMart este foarte important ca produsele sa aduca un plus de sanatate pentru animale de ferma.

Pe site-ul magazinului online PetMart, prezent inca din 2009 pe piata, regasiti Quinoflox 10% x 1 L la pretul 106,28 RON. Fie ca esti din Bucuresti sau din alta zona a tarii, nu ezita sa comanzi produsele S.P.Veterinaria pentru animale de ferma de la Pet Mart!

Rețetă Da
Cod intern produs MM-SPV-1135
Producător S.P.Veterinaria
Data Expirare 31 oct. 2019
Comentarii clienţi

Nu exista comentarii

Scrieţi propriul comentariu

Cum notaţi acest produs? *

  1 stea 2 stele 3 stele 4 stele 5 stele
Nota


București:

Valoarea comenzii < 50 RON Valoarea comenzii >50 RON
10 ron GRATUIT


 

 • ORAR = Luni-Vineri:  15-20
 • Termenul de livrare: 1-2 zile lucrătoare.
 • Comenzile primite după orele 13.30 sunt procesate a doua zi lucrătoare.
 • În mod excepțional durata de livrare poate fi depăsită, caz în care vei fi anunțat telefonic sau prin e-mail.
 • Puteti comanda și produse al căror total este mai mic de 50 RON contra unei taxe fixe de livrare în valoare de 10 RON.


 

 

Restul localităților:

Valoarea comenzii < 99 RON Valoarea comenzii >99 RON
în funcție de greutatea coletului GRATUIT**

LIVRARE GRATUITĂ pentru comenzi mai mari de 99 RON.


 • ORAR = Luni-Vineri:  9-18
 • Termenul de livrare: 2-3 zile lucrătoare.
 • Comenzile primite după orele 13.30 sunt procesate a doua zi lucrătoare.
 • În mod excepțional durata de livrare poate fi depăsită, caz în care vei fi anunțat telefonic sau prin e-mail.

** COMENZI LIVRATE GRATUIT IN URMATOARELE CONDITII DE GREUTATE:

 • Comenzi intre 99-200 RON (in limita a 16 kg) 
 • Comenzi intre 200-400 RON (in limita a 32 kg) 
 • Comenzi peste 400 RON (in limita a 64 kg) Livrările sunt facute exclusiv prin curierat rapid direct la ușa ta (sistem door-to-door).  

Din momentul expedierii coletului de către firma noastră, nu mai suntem in nici un fel raspunzatori pentru termenul de livrare, responsabilitatea revenind in intregime firmelor de curierat rapid.


In momentul plecarii catre tine a produselor vei primi un e-mail cu statutul "Complet".

Yoochoose Tracking Yoochoose Tracking Yoochoose Tracking